Kommunen stiller kampagneskilte i forhold til 2-1 vej……

”De senere år er færre bilister kommet til skade i trafikken end tidligere, men ulykkesstatistikken viser, at det ikke går nær så godt med at sænke antallet af tilskadekomne cyklister og fodgængere. Derfor skal vi fortsat styrke sikkerheden på vejene for de bløde trafikanter”, siger Marianne Foldberg Steffensen.

Det, der gør vejen mere tryg at færdes på, er, at kantbanerne er ekstra brede, såer bedre plads til cyklister og fodgængere. Kantbanerne kan også bruges som vigeareal, når to biler møder hinanden, men bilisten vil skulle sænke hastigheden, hvis der er bløde trafikanter på kantbanen,” forklarer Marianne Foldberg Steffensen, der er leder af trafiksikkerhedsafdelingen i Vejdirektoratet.

De kommuner, der allerede har valgt at anlægge 2 minus 1 veje, er generelt tilfredse med, hvordan vejtypen fungerer, og flere steder har man oplevet, at hastigheden er faldet til gavn for trafiksikkerheden.

Det, der gør vejen mere tryg at færdes på, er, at kantbanerne er ekstra brede, så der er bedre plads til cyklister og fodgængere. Kantbanerne kan også bruges som vigeareal, når to biler møder hinanden, men bilisten vil skulle sænke hastigheden, hvis der er bløde trafikanter på kantbanen,” forklarer Marianne Foldberg Steffensen, der er leder af trafiksikkerhedsafdelingen i Vejdirektoratet.

Ny vejtype skal skabe mere tryghed for fodgængere og cyklister

De såkaldte 2 minus 1 veje har de senere år vundet frem herhjemme og skaber mere tryghed i trafikken. Men flere kommuner oplever, at trafikanterne kan være i tvivl om, hvordan de skal bruge vejen. Se den nye film om, hvordan du kører på vejen.

”De senere år er færre bilister kommet til skade i trafikken end tidligere, men ulykkesstatistikken viser, at det ikke går nær så godt med at sænke antallet af tilskadekomne cyklister og fodgængere. Derfor skal vi fortsat styrke sikkerheden på vejene for de bløde trafikanter”, siger Marianne Foldberg Steffensen.

De kommuner, der allerede har valgt at anlægge 2 minus 1 veje, er generelt tilfredse med, hvordan vejtypen fungerer, og flere steder har man oplevet, at hastigheden er faldet til gavn for trafiksikkerheden.

Kategorier: Generelt