Årligt afhentning af haveaffald

Hegnstrupgaard grundejerforening har i ca. 20 år fået arrangeret, at der 1 gang om året afhentes haveaffald. Dette foregår med en stor lastbil der graber haveaffaldet op.
Det betyder i praksis, at det op til denne dag er der hvor det giver god mening at få skåret de store ting ned, og lagt ud for din bopæl.

Den eksakte dato for hvornår haveaffaldet hentes meldes ud på hjemmesiden og på vores Facebook side, så hold dig orienteret der.
Ellers er det altid om mandagen efter efterårsferien!

Haveaffald grabes op