Parcellerne i foreningen

Nedenfor ses oversigtkort over området for grundejerforeningen. Indtegnet på kortet er matrikelgrænser og husnumre.

Ikke alle parceller på kortet er medlem af grundejerforeningen.

Følgende veje er omfattet af grundejerforeningen:

  • Ahornvej
  • Lindevej
  • Pilevej
  • Poppelvej
  • Rønnevej
  • Skovsvinget
  • Sørupvej 25B
Matrikelkort Sørup
Klik på billede for fuld størrelse!