Bestyrelsen har i løbet af sommeren modtaget flere klager over støj af forskellig art – og vi har hjulpet med rådgivning og mægling.
Men hvis man følger retningslinjerne i den flyer vi har omdelt, når man skal klippe græs, klippe hæk, fælde træer m.m, altså fred og ro efter kl. 20 på hverdage og efter kl. 12 i weekend/helligdag, og i øvrigt husker at advisere naboerne om kommende fester, så er mange konflikter allerede undgået.

Anderledes er det med permanent støj fra ventilations- og varmepumper.
Her findes der helt klare retningslinjer fra energistyrelsen: https://ens.dk/ansvarsomraader/varme/stoejberegner-varmepumper.
Kort fortalt må pumpen målt i skel til nabo ikke støje mere end 35 dB ved døgndrift og i dagtimerne op til 45 dB. Fredensborg Kommunes Miljøafdeling kan i følge Miljøaktivitetsbekendtgørelsen give den enkelte parcelejer påbud om at støj-grænserne overholdes.

Tal med din naboer – også hvis de støjer.

61 dB . Nattesøvnen er i fare

Kategorier: Generelt